Itzikp@planetto.co.il
27/12/2023

תובנות לגבי רכישת מוצרי תיירות בזמן המלחמה

תובנות לגבי רכישת מוצרי תיירות בזמן המלחמה החל מה7.10.23 ישראל נמצאת במלחמה אשר משפיעה רבות על אופן הצריכה בעולם הנסיעות והתיירות. המוטיב המרכזי הוא חוסר הוודאות […]