שותפים עסקיים

לפלאנטו הסכמי שיתוף פעולה ועמלות יתר עם ספקים שונים
מתחום תעשיית הנסיעות והתיירות, כמו גם,
ספקים מתחומים שונים, אשר יש להם ממשק לתחומים אלו.